Atviri duomenys

Čia skelbiami Lietuvos teismo ekspertizės centro tvarkomi duomenys, kurie sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais Lietuvos teismo ekspertizės centro duomenimis neatlygintinai.

 

LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖSCENTRO VEIKLOS PLANAI IR ATASKAITOS:

2021 m. veiklos planas

Lietuvos teismo ekspertizės centro 2020 m.veiklos ataskaita

2020 m. veiklos planas

 

 

TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS STRATEGIJA, PLANAI IR ATASKAITOS:

Strateginės teismo ekspertizės srities kryptys ir prioritetai 2020-2022 metais;
Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2021 metų veiklos planas;
Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2020 metų veiklos ataskaita.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-17