Darbo užmokestis

Lietuvos teismo ekspertizės centro valstybės tarnautojų bruto darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis

Pareigybės pavadinimas

2020 m. IV ketv. valstybės tarnautojų skaičius

 Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį

2021 m. I ketv. €

2021 m. II ketv. €

2021 m. III ketv. €

2021 m. IV ketv. €

2022 m. I ketv. €

2022 m. II ketv. €

Direktorius

1

4074,99

3977,19

4073,00

3958,40

3928,69

3820,08

Direktoriaus pavaduotojas

1

4049,14

4032,09

4116,45

4142,38

4302,90

4953,98

Skyriaus vedėjas

9

2902,50

2820,70

2920,49

2972,65

3088,30

3195,19

Vyriausiasis ekspertas

50

1978,38

1930,94

1997,66

2065,35

2132,80

2219,37

Vyresnysis ekspertas

10

1557,86

1608,35

1716,45

1748,93

1822,49

1844,21

Vyriausiasis specialistas

5

2150,47

2117,83

2131,26

2181,92

2261,08

2388,60

Lietuvos teismo ekspertizės centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bruto darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Pareigybės pavadinimas

2020 m. IV ketv. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį skaičius

 Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį

2021 m. I ketv. €

2021 m. II ketv. €

2021 m. III ketv. €

2021 m. IV ketv. €

2022 m. I ketv. €

2022 m. II ketv. €

Vyriausiasis specialistas

10

1399,90

1441,46

1727,41

1664,08

1808,12

1774,44

Vyresnysis specialistas

16

1331,11

1291,16

1387,02

1355,79

1305,54

1322,03

Specialistas

8

841,69

839,05

1115,43

963,07

1113,48

1008,41

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-26