Darbo užmokestis

Lietuvos teismo ekspertizės centro valstybės tarnautojų bruto darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis

Pareigybės pavadinimas

2020 m. IV ketv. valstybės tarnautojų skaičius

 Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį

2020 m. III ketv. €

2020 m. IV ketv. €

2021 m. I ketv. €

2021 m. II ketv. €

2021 m. III ketv. €

Direktorius

1

3742,19

4829.39

4074,99

3977,19

4073,00

Direktoriaus pavaduotojas

1

3964,55

3940.22

4049,14

4032,09

4116,45

Skyriaus vedėjas

10

2784,45

2915.27

2902,50

2820,70

2920,49

Vyriausiasis ekspertas

54

1904,12

1959.80

1978,38

1930,94

1997,66

Vyresnysis ekspertas

5

1504,47

1705.00

1557,86

1608,35

1716,45

Vyriausiasis specialistas

5

2079,55

2188.24

2150,47

2117,83

2131,26

Lietuvos teismo ekspertizės centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bruto darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Pareigybės pavadinimas

2020 m. IV ketv. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį skaičius

 Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį

2020 m. III ketv. €

2020 m. IV ketv. €

2021 m. I ketv. €

2021 m. II ketv. €

2021 m. III ketv. €

Vyriausiasis specialistas

18

1665,42

1748.47

1399,90

1441,46

1727,41

Vyresnysis specialistas

15

1289,77

1453.92

1331,11

1291,16

1387,02

Specialistas

8

976,32

1014.08

841,69

839,05

1115,43

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-17