Darbo užmokestis

Lietuvos teismo ekspertizės centro valstybės tarnautojų bruto darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis

Pareigybės pavadinimas

2020 m. IV ketv. valstybės tarnautojų skaičius

 Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį

2020 m. II ketv. €

2020 m. III ketv. €

2020 m. IV ketv. €

2021 m. I ketv. €

2021 m. II ketv. €

Direktorius

1

3829,39

3742,19

4829.39

4074,99

3977,19

Direktoriaus pavaduotojas

1

3971,66

3964,55

3940.22

4049,14

4032,09

Skyriaus vedėjas

10

2737,31

2784,45

2915.27

2902,50

2820,70

Vyriausiasis ekspertas

54

1861,01

1904,12

1959.80

1978,38

1930,94

Vyresnysis ekspertas

5

1501,09

1504,47

1705.00

1557,86

1608,35

Vyriausiasis specialistas

5

2034,24

2079,55

2188.24

2150,47

2117,83

Lietuvos teismo ekspertizės centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bruto darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Pareigybės pavadinimas

2020 m. IV ketv. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį skaičius

 Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį

2020 m. II ketv. €

2020 m. III ketv. €

2020 m. IV ketv. €

2021 m. I ketv. €

2021 m. II ketv. €

Vyriausiasis specialistas

18

1692,77

1665,42

1748.47

1399,90

1441,46

Vyresnysis specialistas

15

1190,82

1289,77

1453.92

1331,11

1291,16

Specialistas

8

963,75

976,32

1014.08

841,69

839,05

 

Atviru formatu

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-13