>

Lietuvos teismo ekspertizės centro valstybės tarnautojų bruto darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis

Pareigybės pavadinimas

2023 m. IV ketv. valstybės tarnautojų skaičius

 Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį

2022 m. III ketv. €

2022 m. IV ketv. €

2023 m. I ketv. €

2023 m. II ketv. €

2023 m. III ketv. €

2023 m. IV ketv. €

Direktorius

1

3777,26

3909,03

4055,94

4236

4274,12

4398,74

Direktoriaus pavaduotojas

1

4224,29

4317,02

4162,71

4512

4570,18

4611,94

Skyriaus vedėjas

9

3193,90

3402,77

3219,70

3272

3286,73

3392,65

Vyriausiasis ekspertas

56

2215,47

2327,90

2332,40

2425

2423,97

2506

Vyresnysis ekspertas

9

1865,94

2000,63

2016,73

1991

2043,94

2049,96

Vyriausiasis specialistas

5

2400,05

2660,27

2447,66

2544

2607,31

2673,28

Lietuvos teismo ekspertizės centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bruto darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Pareigybės pavadinimas

2023 m. IV ketv. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį skaičius

 Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį

2022 m. III ketv. €

2022 m. IV ketv. €

2023 m. I ketv. €

2023 m. II ketv. €

2023 m. III ketv. 

2023 m. IV ketv. €

Vyriausiasis specialistas

8

1846,73

2094,07

1913,58

2024

1849,16

1916,69

Vyresnysis specialistas

18

1334,05

1641,66

1558,35

1632

1628,81

1579

Specialistas

6

1099,32

1302,35

1242,45

1279

1182,77

1341,98

 

Lietuvos teismo ekspertizės centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

LTEC darbuotojų pareiginės algos koeficientų intervalai ir pareigybių lygių struktūra

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-20