Ekspertinių tyrimų trukmė Lietuvos teismo ekspertizės centre

Ekspertinių tyrimų rūšis

Eilė

Vidutinė tyrimo atlikimo trukmė, kal.d.

Alkoholinių skysčių ir aparatų naminei degtinei gaminti

iki 2 sav.

15

Augalinės ir gyvulinės kilmės objektų

iki 2 sav.

15

Balistiniai

iki 2 mėn.

45

Daktiloskopiniai

iki 2 sav.

15

Darbų saugos 

iki 2 sav.

20

Dažų

iki 3 mėn.

40

Dirvožemio 

iki 2 sav.

20

Dokumentų   rekvizitų 

iki 1 mėn.

25

Dokumentų  medžiagų

iki 1 mėn

25

Eismo įvykių

iki 1,5 mėn.

40

Ekonominiai

iki 12 mėn.

85

Fonoskopiniai 

iki 8 mėn.

130

Informacinių technologijų

iki 10 mėn.( mobiliųjų įrenginių iki 2 mėn.)

75 (mobiliųjų įrenginių - 12)

Lingvistiniai

iki 2 mėn.

20

Metalografijos 

iki 2 mėn.

30

Metalų 

iki 2 sav.

12

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

iki 1,5 mėn.

30

Nešaunamųjų ginklų

iki 2 sav.

15

Naftos produktų 

iki 1 mėn.

20

Plastikų 

iki 2 mėn.

30

Pluoštinių medžiagų 

iki 3 mėn.

70

Portretų

iki 3 mėn.

25

Rašysenos 

iki 2 mėn.

20

Spausdintų tekstų ir spausdinimo priemonių

iki 1 mėn.

20

Statybos

iki 2 sav.

14

Stiklo 

iki 1 mėn.

20

Šūvio pėdsakų 

iki 1 mėn.

20

Transporto trasologiniai

iki 2 mėn.

25

Trasologiniai

iki 1 mėn.

24

Vaizdų 

iki 4 mėn.

20

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-29