Informacija Lietuvos teismo ekspertizės centro lankytojams

Asmenys, nedirbantys LTEC, lankytis LTEC patalpose gali tik jiems pateikus galiojantį Galimybių pasą. Taip pat turi, kiek tai leidžia galimybės, laikytis saugaus 2 m. atstumo ir dėvėti burną ir nosį dengenčias apsaugos priemones.

Šis reikalavimas netaikomas pašto kurjeriams bei asmenims, pristatantiems LTEC ar atsiimantiems ekspertinio tyrimo objektus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-17