Tarptautinis Europos Sąjungos dalinai finansuojamas projektas ROXANNE

Lietuvos teismo ekspertizės centras kartu su 23 partneriais iš 15 šalių (Šveicarijos, Čekijos, Austrijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Italijos, Rumunijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Kroatijos, Nyderlandų, Izraelio, Airijos) vykdo Horison 2020 mokslinių tyrimų ir inovacijos programos rėmuose Europos Komisijos finansuojamą projektą “Real time network, text and speaker analytics for combating organized crime (ROXANNE)” („Realaus laiko tinklų, teksto analizės bei asmens atpažinimo pagal balsą analizė kovoje su organizuotu nusikalstamumu“ (toliau – ROXANNE projektas). ROXANNE projektas yra skirtas policijos ir kitų teisėsaugos institucijų atstovams, siekiant paspartinti jų darbą ir užtikrinti patikimesnių rezultatų gavimą tiriant didelės apimties bei įvairaus pobūdžio duomenis.

 Šiuo metu ypatingas dėmesys ir dideli ištekliai skiriami kovai su organizuotu nusikalstamumu bei terorizmu daugelyje Europos šalių. Viena iš labiausiai aktualių problemų yra asmeų paieška ir identifikavimas  pagal įvairius informacijos šaltinius: vaizdo, garso (ne tik telefoninių pokalbių) įrašus, socialinius tinklus ir kita. Daugelio šalių policijos bei kitų specialiųjų tarnybų turimos technologijos nepajėgios susidoroti su vis didesne informacijos apimtimi, kyla poreikis ieškoti naujų sprendimų, leisiančių pagreitinti ir padaryti efektyvesnę didelių apimčių duomenų analizę. Šveicarijos biometrijos mokslinio tyrimo institutas IDIAP inicijavo projektą ROXANNE, skirtą  integruotai informacijos paieškos platformai sukurti, kuri apims:

  • Kalbos signalų, vaizdo ir tarpusavio ryšio tinklų analizę realiame laike;
  • Kalbos signalų pavertimą tekstu;
  • Kalbos ir akcento nustatymą;
  • Informaciją apie asmens buvimo vietą.

Projekto pradžia 2019 m. rugsėjo 1 d., trukmė - trys metai. Projekto biudžetas – 7 mln. eurų.  

Projektą koordinuoja  IDIAP. Projekto konsorciumo nariai suskirstyti į tris grupes pagal kompetenciją ir atliekamą darbą:

  • Galutiniai vartotojai: Interpolas, Nyderlandų teismo ekspertizės institutas, Čekijos Respublikos policija, Rumunijos vidaus reikalų ministerija, Šiaurės Airijos policijos tarnyba, Kroatijos vidaus reikalų ministerija, Izraelio viešojo saugumo ministerija – Izraelio nacionalinė policija, Graikijos policija, Airijos nacionalinė policija, Lietuvos teismo ekspertizės centras.
  • Pramonės atstovai:  Airbus Defence and Space (Prancūzija), Trilateral Research Ltd.(Jungtinė Karalystė), Phonexia s.r.o. (Čekija), SAIL LABS Technology GmbH (Austrija), Capgemini Technology Services (Prancūzija), Kentro Meleton Asfaleias (Graikija), AEGIS IT RESEARCH UG (Vokietija), ADITESS Advanced Integrated Technology SaS Ltd (Kipras), Internet of Things applications and MT development (Kipras).
  • Universitetai ir mokslinio tyrimo institutai (IDIAP (Šveicarija), Brno technologijos universitetas (Čekija), Saarlando universitetas (Vokietija), Hanoverio Leibnico universitetas (Vokietija), šv. Širdies Katalikiškas universitetas (Italija).

 Laukiamas projekto rezultatas – tai kompiuterinių programų visuma – PLATFORMA, leidžianti  integruoti bei vizualizuoti kalbos signalų, video ir tinklų analizės rezultatus, naudojant naujausius metodus, derinant su jau turimų tyrimo sistemų duomenimis,  taip pat užtikrinti saugų ir greitą duomenų apsikeitimą tarp skirtingų šalių.

 

project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation

programme under grant agreement No 833635

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-17