Tarptautinis Europos Sąjungos dalinai finansuojamas projektas SHUTTLE

 

„Didelio pajėgumo universalus medžiagų pėdsakų analizės įranga Europos teismo ekspertizės laboratorijoms – SHUTTLE“ (Scientific High-throughput and Unified Toolkit for Trace analysis by forensic Laboratories in Europe — SHUTTLE) – tai tarptautinis projektas, kurį vykdo 8 narių iš šešių šalių – Prancūzijos, Izraelio, Lietuvos, Graikijos, Portugalijos ir Nyderlandų konsorciumas. Lietuvos teismo ekspertizės centrą šiame projekte atstovauja Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyriaus ekspertai.

Projektu siekiama sukurti universalų medžiagų pėdsakų paieškos įrangą SHUTTLE, kuri turėtų padidinti teismo ekspertų darbo efektyvumą ir rezultatyvumą bei sukurti bendrą, visoms Europos kriminalistinėms laboratorijoms prieinamą duomenų bazę, skirtą greitesniam ir patogesniam medžiagų pėdsakų indentifikavimui.

Bendra šio tarptautinio projekto vertė – 10,5 mln. €, iš kurių 90% dengia Europos Komisija.

Tikimės, kad naujai sukurta įranga ženkliai palengvins teismo ekspertų darbą, sumažins tyrimų atlikimo terminus bei padidins jų kokybę. Vienos universalios technikos, metodikos ir duomenų bazės taikymas ekspertiniuose tyrimuose suteiks daugiau galimybių glaudžiau bendradarbiauti ir keistis duomenimis tarp kitų Europos šalių ir jų teismo ekspertais.

 

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

 research and innovation programme under grant agreement No 786913

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-17