Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
 • Bendra informacija 3
  • 1.

   Ar LTEC atliekami ekspertiniai tyrimai fizinių ar juridinių asmenų prašymu?

   Taip tokie tyrimai atliekami, išskyrus rašysenos, identifikacinės kalbos, balso bei garso signalų ir jų įrašymo priemonių fonoskopinius, pinigų banknotų, šūvio pėdsakų, narkotinius ir psichotropinius tyrimus. Šie tyrimai neatliekami remiantis 2016 m. liepos 4 d.  LTEC direktoriaus įsakymu Nr. B-47.

   Atnaujinta: 2023 01 03

  • 2.

   Kokia tyrimų iš fizinių ar juridinių asmenų prašymų priėmimo tvarka?

   Prašymai iš fizinių ar juridinių asmenų priimami remiantis „Teismo ekspertizių ir kitų ekspertinių tyrimų atlikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatais“:

   Prašyme turi būti nurodoma:

   •  fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, parašas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, vadovo ar jo įgalioto asmens parašas;
   •  su ekspertize, neturinčia teismo ekspertizės statuso, susijusios aplinkybės;
   • klausimai;
   • ekspertizei, neturinčiai teismo ekspertizės statuso, atlikti pateikiama medžiaga;
   •  įsipareigojimas sumokėti už ekspertizės, neturinčios teismo ekspertizės statuso, atlikimą.
   • Sprendimą dėl prašymo priima LTEC direktorius ar jo pavaduotojas. Ekspertizių, kurios neatliekamos pagal prašymus, sąrašą nustato LTEC direktorius.
   •  LTEC direktorius ar jo pavaduotojas turi teisę atsisakyti priimti prašymą, jei:
   •  prašymas neatitinka Nuostatų 20 punkto reikalavimų;
   • nėra galimybės atlikti ekspertizės, neturinčios teismo ekspertizės statuso, dėl ekspertinio darbo krūvio;
   • prašoma atlikti ekspertizė, neturinti teismo ekspertizės statuso, įrašyta į ekspertizių, kurios neatliekamos pagal prašymus, sąrašą;

   * yra kitų Nuostatų 49 punkte nurodytų pagrindų.

    

   Ekspertinių tyrimų įkainai

   Atnaujinta: 2023 01 03

  • 3.

   Kiek laiko užtrunka ekspertinis tyrimas?

 • Dokumentų ir rašysenos ekspertiniai tyrimai 3
  • 1.

   Ar atliekate ekspertinius rašysenos tyrimus privačių asmenų prašymu?

   Remiantis 2016 m. liepos 4 d.  LTEC direktoriaus įsakymu Nr. B-47 šie tyrimai privačių asmenų prašymu neatliekami.

   Atnaujinta: 2023 01 03

  • 2.

   Ar atliekate parašo tyrimus? Ar galima nustatyti iš vieno parašo ar dokumentą pasirašė tas pats asmuo kaip kontroliniame pavyzdyje?

   Taip, parašo tyrimus atliekame, tačiau tyrimo eiga labai priklauso nuo parašo kokybės. Kiekvienu atveju teismo ekspertas sprendžia individualiai ar galės duoti kategorišką išvadą dėl parašo autorystės.

   Atnaujinta: 2023 01 03

  • 3.

   Ar galite nustatyti dokumento amžių?

   Kol kas dokumento amžiaus nustatymo ekspertinių tyrimų LTEC neatliekame.

   Atnaujinta: 2023 01 03

 • Eismo įvykių ekspertiniai tyrimai 2
  • 1.

   Ar atliekate autoįvykių tyrimus privačių asmenų prašymu?

   Taip , tokie tyrimai privačių asmenų prašymu Lietuvos teismo ekspertizės centre atliekami. Jų atlikimo tvarkos aprašymą rasite čia

   Atnaujinta: 2023 01 03

  • 2.

   Ar galite nustatyti automobilio greitį iš vaizdo įrašo?

   Taip, greitį nustatyti iš vaizdo įrašo galime. Tačiau įrašas turi būti pakankamai kokybiškas tokiam tyrimui atlikti.

   Atnaujinta: 2023 01 12

 • Fonoskopiniai ekspertiniai tyrimai 1
 • Informacinių technologijų ekspertiniai tyrimai 1
  • 1.

   Ar atliekate Informacinių technologijų ekspertinius tyrimus asmenų prašymu?

   Taip , tokie tyrimai privačių asmenų prašymu Lietuvos teismo ekspertizės centre. Prašymo pateikimo tvarką rasite čia

   Atnaujinta: 2023 01 03

 • Medžiagų ir gaminių ekspertiniai tyrimai 1
  • 1.

   Ar atliekate brangiųjų metalų tyrimus privačių asmenų prašymu?

   Taip , tokie tyrimai privačių asmenų prašymu Lietuvos teismo ekspertizės centre. Prašymo pateikimo tvarką rasite čia

   Atnaujinta: 2023 01 03

 • Statybos ekspertiniai tyrimai 1
  • 1.

   Ar atliekate nekilnojamojoje turto vertinimo tyrimus?

   Ne, tokių tyrimų Lietuvos teismo ekspertizės centras neatlieka, jums reiktų kreiptis į turto vertintojus

   Atnaujinta: 2023 01 03

 • Vaizdų ir portretų ekspertiniai tyrimai 2
  • 1.

   Ar galima pakeisti vaizdo įrašo laiką?

   Taip, galimybė pakeisti įrašo datą yra. Tačiau didelė tikimybę, kad informacinių technologijų teismo ekspertams pavyktų tokį pakeitimą nustatyti.

   Atnaujinta: 2023 01 03

  • 2.

   Ar galima pasakyti ar vaizdo įrašas buvo sumontuotas?

   Taip, jei tyrimui pateiktas originalus įrašas, galima nustatyti su juo atliktus pakeitimus.

   Atnaujinta: 2023 01 03

 • Klausimai susiję su kitų ekspertinių įstaigų veikla 2
  • 1.

   Ar LTEC atlieka DNR tyrimus?

   Ne, LTEC tokių tyrimų neatlieka. Tokius tyrimus atlieka Valstybinė teismo medicinos tarnyba, Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų centras ir privačios laboratorijos.

   Atnaujinta: 2023 01 03

  • 2.

   Ar atliekate nekilnojamojoje turto vertinimo tyrimus?

   Ne, tokių tyrimų Lietuvos teismo ekspertizės centras neatlieka, jums reiktų kreiptis į turto vertintojus

   Atnaujinta: 2023 01 03