DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Bendra informacija 3
  • 1.

   Ar LTEC atliekami ekspertiniai tyrimai fizinių ar juridinių asmenų prašymu?

   Taip tokie tyrimai atliekami, išskyrus rašysenos, identifikacinės kalbos, balso bei garso signalų ir jų įrašymo priemonių fonoskopinius, pinigų banknotų, šūvio pėdsakų, narkotinius ir psichotropinius tyrimus. Šie tyrimai neatliekami remiantis 2016 m. liepos 4 d.  LTEC direktoriaus įsakymu Nr. B-47.

   Atnaujinta: 2023 01 03

  • 2.

   Kokia tyrimų iš fizinių ar juridinių asmenų prašymų priėmimo tvarka?

   Prašymai iš fizinių ar juridinių asmenų priimami remiantis „Teismo ekspertizių ir kitų ekspertinių tyrimų atlikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatais“:

   Prašyme turi būti nurodoma:

   •  fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, parašas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, vadovo ar jo įgalioto asmens parašas;
   •  su ekspertize, neturinčia teismo ekspertizės statuso, susijusios aplinkybės;
   • klausimai;
   • ekspertizei, neturinčiai teismo ekspertizės statuso, atlikti pateikiama medžiaga;
   •  įsipareigojimas sumokėti už ekspertizės, neturinčios teismo ekspertizės statuso, atlikimą.
   • Sprendimą dėl prašymo priima LTEC direktorius ar jo pavaduotojas. Ekspertizių, kurios neatliekamos pagal prašymus, sąrašą nustato LTEC direktorius.
   •  LTEC direktorius ar jo pavaduotojas turi teisę atsisakyti priimti prašymą, jei:
   •  prašymas neatitinka Nuostatų 20 punkto reikalavimų;
   • nėra galimybės atlikti ekspertizės, neturinčios teismo ekspertizės statuso, dėl ekspertinio darbo krūvio;
   • prašoma atlikti ekspertizė, neturinti teismo ekspertizės statuso, įrašyta į ekspertizių, kurios neatliekamos pagal prašymus, sąrašą;

   * yra kitų Nuostatų 49 punkte nurodytų pagrindų.

    

   Ekspertinių tyrimų įkainai

   Atnaujinta: 2023 01 03

  • 3.

   Kiek laiko užtrunka ekspertinis tyrimas?