Eismo įvykių ekspertiniai tyrimai

 

Atkuria eismo įvykio eigą, aplinkybes įvykio vietoje, tiria nustatytus transporto priemonių techninius gedimus, jų atsiradimo laiką, gedimų ir eismo įvykio ryšį, eismo įvykio dalyvių veiksmus, aplinkybes, turėjusias įtakos eismo įvykiui įvykti.

Eismo įvykių ekspertizes atlieka:

  • Techninių ekspertizių skyrius Vilniuje;
  • Šiaulių skyrius;
  • Klaipėdos skyrius.

 

Išvadų kategoriškumo skalė:

  • Kategoriška išvada: formuluojama, kai atsakymas į klausimą grindžiamas objektyviais duomenimis – įvykio vietoje užfiksuotais pėdsakais, transporto priemonių ir eismo įvykio vietoje užfiksuotomis nuotraukomis, techninėmis transporto priemonių charakteristikomis ir objektyvių duomenų visuma pakankama duoti vienintelę išvadą. Taip pat prie kategoriškų priskiriama sąlyginė išvada,  kai duodama kategorišką  išvadą prie nurodomų konkrečių sąlygų (pvz. „...turėjo galimybę išvengti partrenkimo, jeigu kliūties matomumas buvo nemažesnis kaip ...m it kt.)
  • Tikėtina išvada:   formuluojama, kai tyrimui pateiktoje medžiagoje objektyvių duomenų visumos nepakanka vienareikšmiai atsakyti į klausimą, tačiau jį neprieštaraują jokiems objektyviems duomenims, be to į ją nurodo subjektyvūs duomenys.
  • Nustatyti negalima: formuluojama, kai tyrimui pateiktoje medžiagoje nepakanka duomenų atlikti skaičiavimus (pvz. neužfiksuoti pėdsakai, netinkamai užfiksuoti, negalima nustatyti jų padėties, pobūdžio) duoti vienintelę išvadą, vienodai negalima patvirtinti ar paneigti skirtingas eismo įvykio kilimo aplinkybes.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-19