Statybos ekspertiniai tyrimai

Nustato pastatų ar statinių statybos atitiktį projektams, jų dalims, kitiems galiojantiems teisės aktams, pastatų, statinių ar jų elementų suirimo ar sugadinimo priežastis ir statybos darbų poreikį suardytiems ar pažeistiems pastatų ar statinių elementams atstatyti

Statybos ekspertizės atliekamos Techninių ekspertizių skyriuje.

 

Išvadų kategoriškumo skalė:

  • Kategoriška išvada formuluojama, kai atsakymas į klausimą grindžiamas objektyviais faktiniais duomenimis – dokumentais, tyrimo objektais, tuose dokumentuose ar tyrimo objektuose užfiksuota informacija yra vienareikšmė, nėra nustatyta jokių prieštaringų aplinkybių. Esant vienareikšmiams subjektyviems duomenims, nepagrįstiems objektyviais, kategoriška išvada gali būti teikiama sąlygine forma su išlyga, kad tie duomenys atitinka faktines aplinkybes;
  • Labiausiai tikėtina – kai tam tikrai versijai pagrįsti yra esminių požymių, bet pagal pateiktą medžiagą (dėl duomenų stokos) alternatyvinių versijų pilnai/visiškai atmesti irgi negalima; pradinių duomenų tam tikroms versijoms pagrįsti nebuvimas pateiktoje medžiagoje nesudaro pakankamo pagrindo kitą ar kitas versijas pripažinti dėl to labiau tikėtinomis;
  • Tikėtina, kad – formuluojama, kai dokumentuose ir tyrimo objektuose užfiksuotų objektyvių ir subjektyvių požymių visumos nepakanka vienareikšmiai įvertinti aplinkybes, arba yra požymių, rodančių kitokių aplinkybių varianto egzistavimą, o jų negalima paneigti kitais objektyviais tyrimo medžiagos duomenimis.
  • Mažai tikėtina – kai, tiriančiojo nuomone, vertinamos versijos tikimybė yra reikšminga (visai versijos atmesti negalima), bet mažesnė, negu kitų galimų (alternatyvinių) versijų tikimybės.
  • Nustatyti negalima formuluojama, kai tyrimui pateiktuose dokumentuose ir tyrimo objektuose nėra jokių duomenų apie reikšmingas, ir todėl – tirtinas, aplinkybes, arba tie duomenys yra prieštaringi tiek, kad egzistuoja daugybės skirtingų lygiaverčių situacijų galimybė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-19