Ekspertinių tyrimų trukmė Lietuvos teismo ekspertizės centre

Ekspertinių tyrimų rūšis

Eilė

Vidutinė tyrimo atlikimo trukmė, kal.d.

Alkoholinių skysčių ir aparatų naminei degtinei gaminti

iki 2 sav.

15

Augalinės ir gyvulinės kilmės objektų

iki 2 sav.

15

Balistiniai

neatliekami nuo 2022 m. sausio 1 d.

-

Daktiloskopiniai

iki 2 sav.

15

Darbų saugos 

iki 2 sav.

20

Dažų

iki 2 mėn.

40

Dirvožemio 

iki 2 sav.

20

Dokumentų   rekvizitų 

iki 1 mėn.

25

Dokumentų  medžiagų

iki 1 mėn

25

Eismo įvykių

iki 2 mėn.

40

Ekonominiai

iki 12 mėn.

85

Fonoskopiniai 

iki 3 mėn.

60

Informacinių technologijų

iki 6 mėn.( mobiliųjų įrenginių iki 1 mėn.)

75 (mobiliųjų įrenginių - 12)

Lingvistiniai

iki 1 mėn.

20

Metalografijos 

iki 2 sav.

20

Metalų 

iki 2 sav.

12

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

iki 1 mėn.

20

Nešaunamųjų ginklų

iki 2 sav.

15

Naftos produktų 

iki 1 mėn.

20

Plastikų 

iki 1 mėn.

20

Pluoštinių medžiagų 

iki 3 mėn.

40

Portretų

iki 2 mėn.

25

Rašysenos 

iki 2,5 mėn.

20

Spausdintų tekstų ir spausdinimo priemonių

iki 1 mėn.

20

Statybos

iki 2 sav.

14

Stiklo 

iki 1 mėn.

20

Šūvio pėdsakų 

iki 2 sav.

15

Transporto trasologiniai

iki 2 mėn.

25

Trasologiniai

neatliekami nuo 2021 m. sausio 1 d.

-

Vaizdų 

iki 2 mėn.

20

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-28