KARJERA

Lietuvos teismo ekspertizės centras siūlo:

 

Administravimo skyriaus vyresniojo specialisto pareigas

Pareiginės algos koeficientas 5,5-8,4 

 

Specialieji reikalavimai:

 • Turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą (gali būti paskutinio kurso studentas (ė));
 • Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • Mokėti valdyti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pastabas, pasiūlymus ir rekomendacijas;
 • Sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu.

Darbo pobūdis: 

 • Rengti su teisės klausimais susijusią informaciją, ją analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
 • Rengti teisės aktų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų projektus;
 • Nagrinėti asmenų prašymus, pareiškimus, teikti informaciją, rengti atsakymų ir kitų raštų projektus;
 • Atstovauti Lietuvos teismo ekspertizės centro interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose.

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Jūsų gyvenimų aprašymų lauksime el. paštu karjera@ltec.lt

Kontaktinis asmuo:  Rasa Lukšaitė, tel (8 5) 2638579, el.paštas rasa.luksaite@ltec.lt

 

Vyresniojo specialisto (-ės) pareigas

Fonoskopinių ekspertizių skyriuje

Pareiginės algos koeficientas  5,5- 8,4

Darbo pobūdis :

 • atlikti užduotis, numatytas patvirtintame individualaus rengimosi plane: objektų tyrimas, specialisto išvadų ar ekspertizės aktų projektų paruošimas;
 • pasirengti išlaikyti kvalifikacinį egzaminą ir fonoskopinės ekspertizės teismo eksperto kvalifikaciją;
 • gilintis į kriminalistikos mokslą, ekspertinių tyrimų atlikimą reglamentuojančius teisės aktus ir Lietuvos teismo ekspertizės centro veiklą;
 • planuoti ir vykdyti mokslo tiriamuosius darbus, kaupti, sisteminti ir analizuoti kriminalistinę informaciją, dalyvauti nuolatiniame įstaigos veiklos tobulinime.

Specialieji reikalavimai:

 • turėti aukštąjį matematikos mokslų grupės, arba informatikos mokslų grupės, arba fizinių mokslų (fizika), arba technologijų mokslų (biotechnologija), arba inžinerijos mokslų (bioinžinerija, matavimų inžinerija; mechanikos inžinerija; elektronikos inžinerija), arba gyvybės mokslų (biofizika),  arba humanitarinių mokslų  (lingvistika, filologija pagal kalbą)  studijų krypčių išsilavinimą (gali būti paskutinio kurso studentas);
 • sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu;
 • darbo patirtis su garso apdorojimo/redagavimo programomis – privalumas.

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Jūsų gyvenimų aprašymų lauksime el. paštu karjera@ltec.

Kontaktinis asmuo:  Jelena Devenson, tel (8 5) 2638563, el.paštas j.devenson@ltec.lt

 

Visus konkursus į Valstybės tarnybą galima rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-17