Metodinės rekomendacijos ekspertinių tyrimų užsakovams

                      Tekstai lyginamųjų balso ir sakytinės kalbos pavyzdžių paėmimui;  

                      Nuotolinio lyginamųjų kalbos pavyzdžių įrašymo LTEC tvarka

                      Lingvistinių kalbos aktų tyrimai;

                      Autorystės ir autorystės pasisavinimo tyrimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-31