2023-02-03

Į ekspertinę praktiką įdiegtos naujausios technologijos bei metodikos duoda teigiamus rezultatus

Lietuvos teismo ekspertizės centro (toliau LTEC) vienu svarbiausių prioritetų ir toliau išlieka ekspertinių tyrimų atlikimo sparta. Todėl esame užsibrėžę pasiekti, kad iki 2030 m. tyrimų atliktų per 30 d. dalis sudarytų 80% visų atliktų tyrimų. Per dvejus pastaruosius metus šį rodiklį mums pavyko pagerinti net 10,9 %. 2020 m. per 30 d. atlikome 66,3 % visų tyrimų, o 2022 m. per šį terminą atlikome jau 77,2 %.

Prioritetiniu išlieka ir Lietuvos teismo ekspertizės centro teismo ekspertų duotų ekspertinių išvadų kategoriškumas, šis rodiklis taip pat auga – nuo 95 % 2020 metais išaugo iki 96 % 2022 metais.

2022 m. gauta 3210 ekspertinių tyrimų, atlikta 3240 tyrimų. Atliktų ekspertinių tyrimų nuo gautų tyrimų skaičiaus santykis sudaro net 101 %.

Įtakos tokiam sparčiam šių rodiklių augimui turėjo tiek naujausios įrangos įdiegimas į ekspertinę praktiką, tiek turimų resursų optimizavimas.

Iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos papildomai LTEC skirtų asignavimų buvo atnaujinta 18 ekspertinių darbo vietų, dėl ko sutrumpėjo ekspertinių tyrimų atlikimo terminai bei padidėjo išvadų kategoriškumo procentas: pluoštinių medžiagų tyrimo atlikimo termino iki 30 dienų dalis padidėjo nuo 34 % 2021 metais iki 52 % 2022 metais, stiklo – nuo 66 % iki 82 %, dažų – nuo 58 % iki 76 %, fonoskopinių tyrimų atliktų terminu iki 30 dienų dalis padidėjo nuo 31,7 % iki 38,5%, taip pat padidėjo išvadų kategoriškumas nuo 70,4 % iki 81,5 %; vaizdų ir 3D modeliavimo tyrimų, atliktų terminu iki 30 dienų dalis padidėjo nuo 81,3 % iki 92 %; informacinių technologijų ir mobiliųjų įrenginių tyrimuose taikyta įranga 2022 m. leido nuskaityti daugiau nei 100 kodais apsaugotų mobiliųjų telefonų informaciją, kurių anksčiau nuskaityti nebuvo galimybės; įranga, skirta automobilių informacinių sistemų duomenų susijusių su eismo įvykiais nuskaitymui išplėtė tyrimų galimybes – objektyvius eismo įvykių ekspertiniams tyrimams svarbius duomenis (greitis, stabdymas, vairo padėtis ir kt.) nuo 2022 metų galima nuskaityti ne tik Vilniuje, bet ir LTEC skyriuose Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Ekspertinių tyrimų spartinimui, naujos įrangos ir naujų metodikų diegimui bei ekspertų kvalifikacijos kėlimui 2022 m. vykdėme net penkias projektines veiklas. Taip pat tęsėme ir mokslinę bei metodinę veiklą. Mūsų teismo ekspertai dalyvavo įvairiose Tarptautinėse konferencijose taip pat ENFSI (Europos teismo ekspertizės institucijų tinklo) veikloje, rengė mokymus, kuriuos išklausė 1993 teisėsaugos institucijų darbuotojai.