2024-02-02

Lietuvos teismo ekspertizės centro 2023 metų veiklos apžvalga

Svarbiausiais 2023 metų iššūkis buvo užtikrinti ekspertinių tyrimų atlikimą nustatytais terminais su sumažėjusiais žmogiškaisiais ištekliais bei ženkliai išaugusiu ekspertiniams tyrimams pateiktų objektų skaičiumi, taip pat padidėjusiu gaunamų tyrimų sudėtingumu. Šį iššūkį, dėka motyvuotų darbuotojų ir ekspertiniuose tyrimuose įdiegtų naujausių technologijų, sėkmingai įveikėme. Be to, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai 2023 m. skyrus papildomus asignavimus, atnaujinome dar daugiau ekspertinių darbo vietų.

2023 metais gauti 3456 ekspertinių tyrimų užsakymai, t. y. 7,6 % daugiau nei 2022 metais. 2023 metais, atlikti 3387 ekspertiniai tyrimai (2022 m. – 3240). Iki 30 d. atlikta 75,7 % ekspertinių tyrimų ir buvo viršytas Veiklos plane nustatytas kriterijus atlikti 72,1 % tyrimų iki 30 d. Taip pat pasiekėme labai aukštą atliktų tyrimų išvadų kategoriškumo rodiklio reikšmę, t.y. 96,7 % ir tai viršijo Veiklos plane numatytus pasiekti 96,2 %.

2023 metais į ekspertinę praktiką įdiegėme naują integruotą automatinio balso nustatymo metodą fonoskopiniuose tyrimuose, atlikome informacinių technologijų ir mobiliųjų įrenginių nuskaitymo infrastruktūros plėtrą bei pasiruošėme įdiegti dokumentų amžiaus nustatymo metodą. Be to, 2023 metų III ketvirtį įsigyta ir eismo įvykių ekspertiniuose tyrimuose pradėta taikyti nauja programinės įrangos versija, kurioje įdiegta didesnė grafinė raiška bei dirbtinis intelektas.

Ekspertinių tyrimų spartinimui, naujos įrangos ir naujų metodikų diegimui bei ekspertų kvalifikacijos kėlimui 2023 m. vykdėme tris projektines veiklas. Taip pat tęsėme ir mokslinę bei metodinę veiklą. Mūsų teismo ekspertai dalyvavo įvairiose tarptautinėse konferencijose taip pat ENFSI (Europos teismo ekspertizės institucijų tinklo) veikloje, rengė mokymus, kuriuos išklausė beveik 1800 teisėsaugos institucijų darbuotojų.

 

LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO 2023 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA