2023-09-18

LTEC teismo ekspertai dalyvavo 19-oje Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“

Š.m. rugsėjo 13-15 dienomis Brno (Čekija) vyko jau 19-oji Tarptautinė mokslinė konferencija „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“. Joje dalyvavo bei savo mokslinius straipsnius pristatė trys Lietuvos teismo ekspertizės centro teismo ekspertai – Klaipėdos skyriaus vedėjas Kęstutis Graželis, Dokumentų ekspertizių skyriaus vyriausioji teismo ekspertė Rasa Tamošiūnaitė ir Fonoskopinių ekspertizių skyriaus vyriausioji teismo ekspertė Renata Konarskienė.

Kaip ir kiekvienais metais, šį renginį lydėjo recenzuojamų mokslinių straipsnių rinkinys „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“, kuriame, be daugelio kitų mokslinių straipsnių, publikuoti Lietuvos aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyrius pirmininkės doc. dr. Gabrielės Juodkaitės-Granskienės, Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus dr. Giedriaus Mozūraičio bei Klaipėdos skyriaus vedėjo Kęstučio Graželio straipsnis „Moksliniai įrodymai – eksperto ir teismo perspektyva“, Dokumentų skyriaus vyriausiosios teismo ekspertės Rasos Tamošiūnaitės bei Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro Dokumentų tyrimo skyriaus vyriausiosios tyrėjos Miglės Keturkienės straipsnis „Skaitmeniniu būdu užfiksuotų parašų tyrimų Lietuvoje galimybės ir problematika“, Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyriaus vedėjo Artur Lyskoit straipsnis „Rankraštinių įrašų senėjimo procesų nustatymas taikant dujų ir skysčių chromatografijos-masių spektro metodus“ bei Fonoskopinių ekspertizių skyriaus vedėjos dr. Jelenos Devenson ir vyriausiosios teismo ekspertės Renatos Konarskienės straipsnis „Automatinių asmens atpažinimo pagal balsą sistemų taikymo efektyvumas ekspertiniuose tyrimuose“.

2024 metais šis kriminalistikos profesionalų renginys bus jubiliejinis – 20-tasis ir vyks Vilniuje.