2022-12-14

Sėkmingai baigėme Vidaus saugumo fondo finansuotą projektą „Ekspertinių kompetencijų gilinimas specializuotais mokymais“

Teismo eksperto kvalifikacijos tobulinimas bei kompetencijų gilinimas – svarbi kokybiško ekspertinių tyrimų atlikimo sąlyga. Todėl, reaguodami į sparčiai kintantį pasaulį, nuolat tobulėjančias technologijas ir sudėtingėjančius nusikalstamų veikų tyrimus Lietuvos teismo ekspertizės centre (toliau – LTEC), nuolat organizuojame profesinius teismo ekspertų bei pretendentų jais tapti mokymus. Dalyvavimas įvairiose projektinėse veiklose suteikia galimybę išklausyti pasaulinio lygio pranešėjų paskaitų bei sudalyvauti užsienyje vykstančiuose seminaruose.

LTEC baigė vykdyti dar vieną, šį kartą Vidaus saugumo fondo pagal Nacionalinę vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programą finansuojamą projektą LT/2019/VSF/5.3.1.14 „Ekspertinių kompetencijų gilinimas specializuotais mokymais“. Šiuo projektu siekta stiprinti ekspertų gebėjimus ir kompetencijas, taip didinant informacinių technologijų, fonoskopinių, vaizdų, eismo įvykių ekspertinių tyrimų atlikimo efektyvumą ir spartą.

Projekto metu teismo ekspertai kėlė savo kvalifikaciją šešiuose mokymuose, kurie vyko Lietuvoje bei Vokietijoje, juose dalyvavo 35 informacinių technologijų, fonoskopijos, vaizdų ir eismo įvykių ekspertai. Mokymuose, kuriuos vedė profesionalai iš Vokietijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Airijos ir Lietuvos, LTEC ekspertai įgijo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų taikant šiuolaikinius tyrimų būdus ir metodus.