2023-09-07

Teismų praktikos bei Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos priimtų sprendimų apžvalga dėl Etikos kodekse įtvirtinto sąžiningumo principo pažeidimo, kai teismo ekspertai pateikia ekspertinio tyrimo išvadas teisiniais klausimais

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba (toliau – Taryba), atsižvelgdama į pastaruoju laikotarpiu vis dažniau gaunamus skundus dėl teismo ekspertų pasisakymų ar išvadų teikimo teisiniais klausimais, š. m. rugsėjo 7 dieną vykusio Tarybos posėdžio metu patvirtino „Teismų praktikos bei Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos priimtų sprendimų apžvalgą dėl Etikos kodekse įtvirtinto sąžiningumo principo pažeidimo, kai teismo ekspertai pateikia ekspertinio tyrimo išvadas teisiniais klausimais“.

Tiek teisminiame, tiek ikiteisminiame procesuose faktinių aplinkybių nustatymui ir tinkamo sprendimo priėmimui iškyla specialiųjų žinių poreikis. Tam pasitelkiami teismo ekspertai, kurie atlieka ekspertinius tyrimus, turimų specialiųjų žinių apimtyje ir atsako į jiems pateiktus klausimus. Specialiosios žinios nėra visuotinai žinomos, kasdienės žinios – tai išsamios mokslo, technikos, meno ar kitos srities žinios, reikalingos objektams tirti ar ekspertizei atlikti. Nors specialiųjų žinių apibrėžtis aprėpia ganėtinai platų žinių spektrą, tačiau teisinės žinios negali būti prilyginamos specialiosioms. Draudimas teismo ekspertams teikti išvadas teisiniais klausimais numatytas ne tik nacionaliniame reglamentavime, tačiau ir CEPEJ Rekomendacijose.

Teismo ekspertizės įstatyme numatyta, kad teismo ekspertai privalo ekspertinius tyrimus atlikti pagal kompetenciją bei atsisakyti spręsti ne jų kompetencijos klausimus ir atlikti specialiųjų žinių nereikalaujančias užduotis. Be to, teismo ekspertai, atlikdami ekspertinius tyrimus privalo vadovautis Etikos kodekso nuostatomis, apibrėžiančiomis teismo ekspertų profesinės veiklos principų turinį, kuriame taip pat įtvirtinta nuostata, kad teismo ekspertai privalo atsisakyti spręsti ne jų kompetencijos ir už jų specialiųjų žinių ribų išeinančius klausimus, atsisakyti pateikti ekspertinio tyrimo išvadas teisiniais klausimais. Netinkamas teismo ekspertų pareigų vykdymas gali lemti profesinės etikos principų, įskaitant sąžiningumo principo, pažeidimą.

 

Su visu dokumentu galite susipažinti čia