Komisijos ir darbo grupės

  • Dokumentų ekspertizių skyriaus vedėja Regina Pajaujytė yra Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu sudarytoje Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo  komisijojos narė.
  • Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyriaus vyriausioji ekspertė Stasė Kaduševičienė yra Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos narė.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-03