Pareigų aprašymas Spausdinti

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ĮSTAIGOS VADOVO FUNKCIJOS

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI