Pareigų aprašymas Spausdinti

Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI