Teisės aktų pažeidimai

Valstybės kontrolieriai nėra priėmę sprendimų dėl Lietuvos teismo ekspertizės centro veiksmų.

Įsiteisėjusių teismų sprendimų Lietuvos teismo ekspertizės centro atžvilgiu nėra.

Informacija apie Lietuvos teismo ekspertizės centro valstybės tarnautojų tarnybines nuobaudas nuo 2015 m. sausio 1 d.:

2015 m. sausio 21 d. LTEC direktoriaus įsakymu Nr. K-10 valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda - papeikimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-30