Tarnybiniai nusižengimai

Informacija apie Lietuvos teismo ekspertizės centro valstybės tarnautojų tarnybines nuobaudas nuo 2015 m. sausio 1 d.:

2015 m. sausio 21 d. LTEC direktoriaus įsakymu Nr. K-10 valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda - papeikimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-30