Veiklos sritys

Pagrindinė LTEC veiklos sritis - ekspertinių tyrimų atlikimas.

Ekspertiniai tyrimai LTEC atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu, tarptautiniais kokybės užtikrinimo standartais, LTEC kokybės vadybos sistemos dokumentais, geros ekspertinės praktikos principais ir Nuostatais.

Nuo 2010 metų Lietuvos teismo ekspertizės centras yra akredituotas pagal tarptautinį ISO 17025 standartą „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“. LTEC akreditavimas patvirtina, kad mūsų laboratorija yra kompetentinga gauti techniškai patikimus duomenis ir rezultatus, kad LTEC veikia taikydama išorinės akreditavimo institucijos pripažintas taisykles, patikimus, pripažintus ir patvirtintus (validuotus) tyrimo metodus ir kokybės vadybos sistemą.

Šiuo metu turime 30 akredituotų ekspertinių tyrimų metodų.

 

 

Šiuo metu atliekame šių rūšių ekspertinius tyrimus:

Lietuvos teismo ekspertizės centro svarbiausias veiklos tikslas - objektyviai ir kokybiškai ištirti nusikalstamos veikos įrodymus.

Visa LTEC mokslinė veikla yra skirta tobulinti ekspertinį darbą: plėsti tyrimų galimybes, atlikti tyrimus per trumpesnį laiką, turėti naujas technologines galimybes sparčiai tobulėjantiems nusikaltimo metodams ištirti.

LTEC ekspertai kasmet įvykdo apie 20 mokslinių užduočių, kuria ir diegia efektyvias tyrimo metodologijas ir metodus, rengia monografijas, metodines rekomendacijas, informacinius laiškus, mokomąsias priemones, mokslinius straipsnius, leidžia mokslo darbų rinkinius.

LTEC mokslininkai orientuojasi į pasaulinę teismo ekspertizės mokslo praktiką, kuria yra siekiama suvienodinti tyrimų metodus. Metodų standartizacija ir harmonizacija dabar ypač sparti Europoje. LTEC ekspertai  šiame procese dalyvauja būdami Europos teismo ekspertizės institucijų sąjungos dvylikos darbo grupių ir komitetų nariais. Jiems sąjunga patiki aukščiausios kvalifikacijos reikalaujančias užduotis - recenzuoti Europines metodikas, jas kurti ir tikrinti praktiškai. Dalyvaudami tarptautinėje veikloje LTEC mokslininkai gali prisidėti prie pasaulinės teismo ekspertizės mokslo plėtotės ir raidos.

Lietuvos teismo ekspertizės centro mokslininkai aktyviai prisideda ir prie būsimųjų specialistų rengimo, skaitydami paskaitos Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio bei Vilniaus Gedimino technikos universitetų studentams. Taip pat rengia seminarus, mokymus, konsultacijas teisėsaugos institucijų pareigūnams ir advokatams. Mokslinių tyrimų rezultatus, galimybes, efektyviausius ekspertizių atlikimo būdus pristato įvairiuose šalies ir užsienio seminaruose ir konferencijose.

Teismo eksperto kvalifikacijos teikimas

 

Konsultacijas ir informaciją teikia:
Daiva Latvytė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 5 2638540   
El.paštas: [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-17