Autorių teisių objektų laikmenos ekspertiniai tyrimai

Identifikuoja kūrinius, įrašytus laikmenoje, nustato informacijos apie teisių valdymą panaikinimo ar pakeitimo faktą, nustato analogiško licencijuoto kūrinio laikmenoje mažmeninę kainą.

Autorių teisių objektų laikmenos ekspertizė Skaitmeninės informacijos ekspertizių skyriuje.

 

Išvadų kategoriškumo skalė:

  • Kategoriška išvada duodama tada, kai lyginant tiriamąjį objektą su duomenų bazėse pateiktais pavyzdžiais ir/arba apibendrintu tipiniu modeliu sutampa (skiriasi) visi požymiai ir ekspertas, remdamasis požymių visuma, yra tikras, kad laikmenos pagamintos laikantis (nesilaikant) teisių subjektų ir techninių reikalavimų.
  • Tikėtina išvada duodama tada, kai lyginant tiriamąjį objektą su duomenų bazėse pateiktais pavyzdžiais ir/arba apibendrintu tipiniu modeliu nustatomi tam tikri besiskiriantys požymiai, tačiau jų visumos nepakanka kategoriškai išvadai (įvertinimo kategoriškumas galėtų kisti tyrimui pateikus lyginamuosius pavyzdžius).
  • Nustatyti negalima: tyrimui pateiktos laikmenos yra neskaitomos (mechaniškai pažeistos arba programiškai nesuderinamos).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-18