Bankininkystės ekspertiniai tyrimai

Įvertina bankų ir kitų kredito įstaigų veiklos pagrįstumą, paskolų grupavimo ir ekonominių rodiklių apskaičiavimo pagrįstumą, apskaitos ir atskaitomybės bankuose ir kitose kredito įstaigose teisingumą.

Bankininkystės ekspertizės atliekamos Ekonominių ekspertizių tyrimų skyriuje Vilniuje.

 

Išvadų kategoriškumo skalė:

Kategoriška išvada: formuluojama tuomet, kai tyrimui yra pateikti įmonės apskaitos dokumentai ir registrai bei atskaitomybės dokumentai, kurių duomenis galima tarpusavyje patikrinti ir palyginti panaudojant ekspertinius tyrimo metodus ir gaunamas tiesioginis atsakymas į pateiktą klausimą.

Tikėtina: formuluojamos tuomet, kai atsakant į klausimą pagal įmonės arba artimų tai įmonei ūkio subjektų dokumentus, panaudojus ekonominio modeliavimo metodus, gaunamas rezultatas.

Nustatyti negalima: kai tyrimui nepilnai pateikti įmonės dokumentai, apskaitos dokumentų duomenys nesuvesti į apskaitos registrus, neatliktas kiekinės-suminės apskaitos atstatymas bei atliekant tyrimą negalima pritaikyti ekspertinių tyrimo metodų ir atsakyti į pateiktą klausimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-19