Darbų saugos ekspertiniai tyrimai

Nustato, dėl kokių priežasčių įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, tokio atsitikimo mechanizmą, ar darbo sąlygos ir taikytos organizacinės bei techninės darbų saugos priemonės nelaimingo atsitikimo atveju atitiko darbuotojų saugos norminius teisės aktus ir vykdytų darbų pobūdį, taip pat nustato nelaimingo atsitikimo, įvykusio buityje, mechanizmą ir techninę priežastį.

Darbų saugos ekspertizes atlieka Techninių ekspertizių skyrius.

Išvadų kategoriškumo skalė:

  • Kategoriška išvada: formuluojama, kai atsakymas į klausimą grindžiamas objektyviais faktiniais duomenimis – dokumentais, tyrimo objektais, o tuose dokumentuose ar tyrimo objektuose užfiksuota informacija yra vienareikšmė, nėra jokių prieštaringų duomenų apie tiriamo nelaimingos atsitikimo aplinkybes. Esant vienareikšmiams subjektyviems duomenims, nepagrįstiems objektyviais, kategoriška išvada gali būti duodama sąlyginėje formoje, su išlyga, kad tie duomenys atitinka nelaimingo atsitikimo aplinkybes.
  • Tikėtina: formuluojama tada, kai dokumentuose ir tyrimo objektuose užfiksuotų objektyvių ir subjektyvių požymių visumos nepakanka vienareikšmiai įvertinti nelaimingo atsitikimo aplinkybes, arba yra požymių, rodančių kitokių nelaimingo atsitikimo aplinkybių varianto egzistavimą, o jų negalima paneigti kitais objektyviais tyrimo medžiagos duomenimis.
  • Nustatyti negalima: formuluojama tada, kai tyrimui pateiktuose dokumentuose ir tyrimo objektuose nėra jokios informacijos apie tiriamas nelaimingo atsitikimo aplinkybes, arba tie duomenys yra prieštaringi tiek, kad egzistuoja daugybės skirtingų lygiaverčių situacijų galimybė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-19