Dokumentų (dokumentų rekvizitų, dokumentų medžiagų, spausdintų tekstų ir spausdinimo priemonių) ekspertiniai tyrimai

Dokumentų rekvizitų nustato dokumento ir atskirų jo dalių pagaminimo būdą, dokumento turinio pakeitimo faktą ir būdą, atlieka antspaudų ir jų atspaudų identifikacinį tyrimą ir nustato atspaudų atspaudimo laikotarpį, tiria dokumentų blankus, pagamintus su specialiomis apsaugos priemonėmis, bankų mokėjimo korteles.
Dokumentų medžiagų ekspertizė nustato dokumentų medžiagų (rašto medžiagų, įvairių spausdinimo aparatų dažų, popieriaus, klijų) rūšį, atlieka identifikacinį tyrimą ir nustato bendrą grupinį ar individualų priklausomumą, identifikuoja rašymo priemones.
Spausdintų tekstų ir spausdinimo priemonių – nustato dokumento spausdinimo būdą ir atlieka spausdinimo priemonių, tokių kaip spausdintuvai, kopijavimo aparatai, spaudos formos, rašomosios mašinėlės, identifikacinį tyrimą.

Dokumentų (dokumentų rekvizitų, dokumentų medžiagų, spausdintų tekstų ir spausdinimo priemonių) ekspertizes atlieka:

  • Dokumentų ekspertizių skyrius Vilniuje;
  • Šiaulių skyrius.

Išvadų kategoriškumo skalė:

  • Kategoriška išvada formuluojama tada, kai nustatoma bendrųjų ir specialiųjų požymių visuma, būdinga apibrėžtai objektų grupei arba tik vienam konkrečiam objektui (šiuo atveju tikimybė, kad egzistuoja kitas objektas / objektų grupė, turintis visumą nustatytų požymių, yra tokia maža, kad jos galima nepaisyti).
  • Didelė tikimybė: nustatytų bendrųjų ir specialių požymių įrodomoji vertė labai didelė, tačiau nėra pilno įsitikinimo ar informacijos (pavyzdžiui, tiriant antspaudus), kad egzistuoja tik vienas, tokią pačią požymių visumą turintis objektas, arba kai yra kitų apribojimų, neleidžiančių daryti kategoriškos išvados, pavyzdžiui, tiriant kopijas, faksus, trumpus rankraštinius įrašus ir pan..
  • Tikėtina, kad: kai nustatytų objekto / objektų grupės specialiųjų požymių yra nedaug, jų įrodomoji vertė nėra itin didelė arba kai nustatoma objektui / objektų grupei būdinga specialiųjų požymių visuma, tačiau yra ir neatitikimų, kurie nėra dideli, tačiau negalima jų atmesti kaip visiškai nereikšmingų ar paaiškinti jų kilmės.
  • Nustatyti negalima: formuluojama tuomet, kai panaudojus visus galimus tyrimo metodus nustatomi tiek būdingi (lyginamajame tyrime – sutampantys), tiek ir nebūdingi (besiskiriantys) objekto / objektų grupės požymiai ir jie yra vienodai reikšmingi. Atsisakymas formuluojamas taip pat tada, kai objekto savybės pakitusios, nepakankama tiriamų objektų kokybė,  nėra reikalingų požymių, tyrimo metodikos ir pan.

Galima tiek teigiamos, tiek neigiamos kategoriškos ir tikimybinės išvados. Visos išvados gali būti formuluojamos alternatyvine forma, galimos ir sąlyginės išvados.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-08