Elektros energijos apskaitos prietaisų ekspertiniai tyrimai

Nustato, ar elektros energijos apskaitos prietaisas teisingai apskaito elektros energijos suvartojimą, ar prietaiso elektros schema nebuvo pakeista, ar prietaisas nebuvo kitaip paveiktas siekiant sumažinti suvartojamos elektros energijos parodymus.

Elektros energijos apskaitos prietaisų ekspertizė atliekama techninių ekspertizių skyriuje.

 

Išvadų kategoriškumo skalė:

  • Kategoriška išvada (taip): formuluojama tuo atveju, kai tarp tiriamojo ir lyginamųjų objektų (pėdsakų) nustatoma individuali, nepakartojama sutampančių bendrų, grupinių ir individualių požymių visuma, leidžianti išskirti tiriamąjį objektą iš kitų tarpo.
  • Kategoriška išvada (ne): formuluojama tuo atveju, kai tarp tiriamojo ir lyginamųjų objektų (pėdsakų) nustatomi esminiai požymių (bendrų, grupinių, individualių) skirtumai.
  • Tikėtina išvada: formuluojama tuo atveju, kai tarp tiriamojo ir lyginamųjų objektų (pėdsakų) nustatomi bendrų ir grupinių požymių sutapimai, kurių visuma yra svari, tačiau nėra individuali. Esminių skirtumų tarp tiriamojo ir lyginamųjų objektų nėra. Požymių skirtumus galima paaiškinti pėdsakų susidarymo mechanizmu.
  • Nustatyti negalima: formuluojama tuo atveju, kai tarp tiriamojo ir lyginamųjų objektų (pėdsakų) sutampa bendri ir grupiniai požymiai, kurie būdingi didelės grupės tos pačios rūšies objektams. Individualūs objekto požymiai pėdsakuose neužsifiksuoja (nenustatomi) arba nustatytų požymių skirtumų argumentuotai paaiškinti negalima.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-19