Informacinių technologijų ekspertiniai tyrimai

Nustato, atkuria, suranda duomenis, susijusius su tiriamu įvykiu, esančius kompiuterinės techninės įrangos atminties įrenginiuose, nustato stacionarios kompiuterinės techninės ir programinės įrangos veikimo aplinkybes ir vaidmenį tiriamojo įvykio atveju.

Informacinių technologijų ekspertizes atlieka:

  • Skaitmeninės informacijos ekspertizių skyrius;
  • Klaipėdos skyrius.

Išvadų kategoriškumo skalė:

  • Kategoriška teigiama išvada:  formuluojama, kai yra pakankama požymių visuma.
  • Tikėtina: trūksta požymių formuluoti kategoriškai išvadai.
  • Nustatyti negalima: nepateikti visi būtini tyrimui objektai arba ne visos tyrimo objektų dalys , tyrimo objektai sugadinti, neveikiantys, LTEC nėra techninių priemonių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-18