Mobiliųjų įrenginių ekspertiniai tyrimai

Nustato, atkuria duomenis, susijusius su tiriamu įvykiu, esančius navigacijos prietaisuose, skaitmeninių stebėjimo sistemų ir garso įrašymo įrenginiuose, išmaniuosiuose ir paprastuose mobiliojo ryšio telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir kitoje įrangoje, kurioje kaupiama ir saugoma skaitmeninė informacija.

Mobiliųjų įrenginių ekspertizės atliekamos Skaitmeninės informacijos ekspertizių skyriuje Vilniuje ir Klaipėdos skyriuje.

 

Išvadų kategoriškumo skalė:

  • Kategoriška teigiama išvada:  formuluojama, kai yra pakankama požymių visuma.
  • Tikėtina: trūksta požymių formuluoti kategoriškai išvadai.
  • Nustatyti negalima: nepateikti visi būtini tyrimui objektai arba ne visos tyrimo objektų dalys , tyrimo objektai sugadinti, neveikiantys, LTEC nėra techninių priemonių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-18