Portretų ekspertiniai tyrimai

Nustato asmenis pagal išorės požymius, užfiksuotus nuotraukose, skaitmeninėse laikmenose, vaizdajuostėse, kino juostose ar kituose informacijos šaltiniuose.
Portretų ekspertizes atlieka Skaitmeninės informacijos ekspertizių skyrius Vilniuje.

Išvadų kategoriškumo skalė:

  • Kategoriška išvada: nustatoma sutampančių požymių visuma, kuri savo apimtimi ir reikšmingumu leidžia neabejotinai išskirti asmenį iš kitų tarpo.
  • Labai didelė tikimybė: nustatoma sutampančių požymių visuma, kuri leidžia išskirti asmenį, tačiau jų nustatymo kategoriškumą ir/arba išorės ypatumų ištyrimą riboja tiriamosios ir/arba lyginamosios medžiagos kokybė.
  • Didelė tikimybė: nustatomi sutampantys požymiai, kurių visuma nepakankama kategoriškai išvadai, nes sutampančių požymių kiekį ir/arba jų nustatymo kategoriškumą riboja tiriamosios ir/arba lyginamosios medžiagos kokybė.
  • Tikėtina, kad: nustatytų požymių sutapimų apimtis nėra didelė, dalis požymių nustatoma tikėtinai.
  • Yra tikimybės: dėl nekokybiškos tiriamosios ir/arba lyginamosios medžiagos nustatomas labai ribotas kiekis asmens išorės požymių sutapimų, dalis požymių nustatoma tikėtinai.
  • Nustatyti negalima: dalis nustatytų išorės požymių sutampa, dalis skiriasi ir nustatytų skirtumų negalima vienareikšmiškai paaiškinti arba nustatoma labai mažai neesminių ir/arba tikėtinų išorės požymių sutapimų arba skirtumų.

Galimos tiek teigiamos, tiek neigiamos kategoriškos ir tikimybinės išvados.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-20