Rašysenos ekspertiniai tyrimai

Nustato asmenis, rašiusius rankraštinius įrašus, pasirašiusius, taip pat rašysenos pakeitimo faktą ir būdą, rašymo sąlygas, rašiusiojo būklę.
Rašysenos ekspertizes atlieka:

  • Dokumentų ekspertizių skyrius Vilniuje;

  • Šiaulių skyrius.

 

Išvadų kategoriškumo skalė:

  • Kategoriška teigiama išvada duodama, kai palyginus tiriamuosius rankraštinius įrašus (parašus) ir lyginamuosius rašysenos (parašų) pavyzdžius, nustatoma individuali sutampančių  požymių visuma, leidžianti neabejotinai teigti, kad tiriamuosius rankraštinius  įrašus ( parašus) ir pavyzdžius  parašė  tas pats asmuo.

  • Tikėtina teigiama išvada duodama tada, kai tiriamoji rašysena (parašas) yra nepakankamai informatyvi, nekokybiška lyginamoji medžiaga arba jos per mažai, ir todėl nustatytieji sutampantys  požymiai, nesudaro požymių visumos aukštesnio lygio išvadai.

  • Išvada, kad negalima nustatyti, ar tiriamuosiuose dokumentuose ir pavyzdžiuose rašė (pasirašė) tas pats asmuo, duodama, kai sutampančių ar besiskiriančių požymių nustatoma nepakankamai arba vienodai reikšmingi tiek sutampantys, tiek besiskiriantys specialieji rašysenos (parašų) požymiai.

  • Tikėtina neigiama išvada duodama, kai nustatytieji rašysenos (parašo)  specialiųjų požymių skirtumai charakterizuoja skirtingų asmenų rašysenas (parašus), tačiau, jeigu tiriamoji rašysena (parašas) yra nepakankamai informatyvi, nekokybiška lyginamoji medžiaga arba jos per mažai,   nustatytieji besiskiriantys  požymiai, nesudaro požymių visumos aukštesnio lygio išvadai.

  • Kategoriška neigiama išvada duodama, kai palyginus tiriamuosius rankraštinius įrašus ( parašus) ir lyginamuosius rašysenos (parašų) pavyzdžius, nustatoma pastovių besiskiriančių požymių visuma, leidžianti neabejotinai teigti, kad tiriamuosius rankraštinius  įrašus (ar parašus) ir pavyzdžius  parašė  skirtingi asmenys.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-31