Transporto trasologijos ekspertiniai tyrimai

Nustato pėdsakus, atsiradusius eismo įvykių metu ant kelio dangos, pakelės objektų, transporto priemonių, transporto priemonių sugadintų dalių, drabužių ir avalynės, ir jų susidarymo mechanizmą.


Transporto trasologines ekspertizes atlieka:

  • Techninių ekspertizių skyrius Vilniuje;
  • Šiaulių skyrius;
  • Klaipėdos skyrius.

Išvadų kategoriškumo skalė:

  • Kategoriška išvada: formuluojama, kai atsakymas į klausimą grindžiamas objektyviais duomenimis – tyrimui pateiktų objektyvių duomenų visuma pakankama duoti vienintelę išvadą (pvz. nustatyti, kad objektai kontaktavo tarpusavyje, sudarė vieną visumą ar kt.)
  • Tikėtina išvada:    formuluojama, kai tyrimui pateiktų objektyvių duomenų visuma duoda pagrindą padaryti išvadą, tačiau neatmetama ir teorinė galimybė, kad pėdsakus galėjo palikti kitas objektas su analogiškomis savybėmis, arba jeigu objektyvių duomenų visuma pakankama duoti vienintelę išvadą, tačiau nėra duomenų prieštaraujančių jai.
  • Nustatyti negalima: formuluojama, kai tyrimui pateiktoje medžiagoje nepakanka duomenų (duomenys nepakankamai informatyvūs) duoti vienintelę išvadą, negalima patvirtinti ar paneigti, kad pėdsaką paliko konkretus objektas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-19