Vaizdų ekspertiniai tyrimai

Išryškina tirti pateiktoje medžiagoje užfiksuotą vaizdą, nustato, ar pateiktas tirti įrašas yra ištisinis, atlieka multipleksuoto vaizdo įrašo demultipleksavimą, nustato, kokie objektai yra užfiksuoti tirti pateiktoje medžiagoje, subjektų atliekamų veiksmų eiliškumą, identifikuoja tirti pateiktoje medžiagoje užfiksuotus objektus (automobilius, ginklus ir kt.) ar subjektus.

Vaizdų ekpertizės atliekamos Klaipėdos skyriuje.

 

Išvadų kategoriškumo skalė:

  • Kategoriška teigiama išvada formuluojama, kai yra pakankama požymių visuma;
  • Tikėtina išvada formuluojama, kai trūksta požymių formuluoti kategoriškai išvadai;
  • Nustatyti negalima išvada formuluojama, kai pateikta tyrimui medžiaga nėra tinkama vaizdų tyrimams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-18