>

Ekspertinių tyrimų trukmė Lietuvos teismo ekspertizės centre

Ekspertinių tyrimų rūšis

Eilė

Vidutinė tyrimo atlikimo trukmė, kal. d.

Alkoholinių skysčių ir aparatų naminei degtinei gaminti

nėra eilės

10

Augalinės ir gyvulinės kilmės objektų

nėra eilės

15

Balistiniai

neatliekami

neatliekami

Rankų pėdsakų (daktiloskopiniai)

iki 2 sav.

15

Darbų saugos

nėra eilės

20

Dažų

nėra eilės

20

Dirvožemio

nėra eilės

20

Dokumentų rekvizitų

iki 2 mėn

20

Dokumentų medžiagų

iki 2 mėn

20

Eismo įvykių

iki 2 mėn.

30

Ekonominiai (apskaitos ir finansų, bankininkystės, darbo ekonomikos)

iki 18 mėn.

90

Fonoskopiniai

iki 5 mėn.

60

Informacinių technologijų

iki 6 mėn., mobiliųjų įrenginių iki 3 mėn.

70, mobiliųjų įrenginių - 15

Lingvistiniai

iki 1 mėn.

20

Metalografijos

nėra eilės

20

Metalų

iki 1 mėn.

15

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų

iki 1 mėn.

10

Nešaunamųjų ginklų

nėra eilės

15

Naftos produktų

nėra eilės

10

Plastikų

nėra eilės

20

Pluoštinių medžiagų

nėra eilės

30

Portretų

iki 3 mėn.

30

Rašysenos

iki 1 mėn

20

Spausdintų tekstų ir spausdintuvų

iki 2 mėn.

30

Statybos

nėra eilės

15

Stiklo

nėra eilės

15

Šūvio pėdsakų

iki 1 mėn.

15

Transporto trasologiniai

iki 2 mėn.

30

Trasologiniai

neatliekami

neatliekami

Vaizdų

iki 2 mėn.

20

Elektros energijos apskaitos prietaisų

nėra eilės

20

Atnaujinimo data: 2024-03-29