>

Prašymai atlikti ekspertinį tyrimą iš fizinių ar juridinių asmenų priimami remiantis „Teismo ekspertizių ir kitų ekspertinių tyrimų atlikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatais“:

Prašyme turi būti nurodoma:

  •  fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, parašas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, vadovo ar jo įgalioto asmens parašas;
  •  su ekspertize, neturinčia teismo ekspertizės statuso, susijusios aplinkybės;
  • klausimai;
  • ekspertizei, neturinčiai teismo ekspertizės statuso, atlikti pateikiama medžiaga;
  •  įsipareigojimas sumokėti už ekspertizės, neturinčios teismo ekspertizės statuso, atlikimą.
  • Sprendimą dėl prašymo priima LTEC direktorius ar jo pavaduotojas. Ekspertizių, kurios neatliekamos pagal prašymus, sąrašą nustato LTEC direktorius.
  •  LTEC direktorius ar jo pavaduotojas turi teisę atsisakyti priimti prašymą, jei:
  •  prašymas neatitinka Nuostatų 20 punkto reikalavimų;
  • nėra galimybės atlikti ekspertizės, neturinčios teismo ekspertizės statuso, dėl ekspertinio darbo krūvio;
  • prašoma atlikti ekspertizė, neturinti teismo ekspertizės statuso, įrašyta į ekspertizių, kurios neatliekamos pagal prašymus, sąrašą;

* yra kitų Nuostatų 49 punkte nurodytų pagrindų.

 

Ekspertinių tyrimų įkainai

Atnaujinimo data: 2024-01-16