>

Mokslinė veikla

Lietuvos teismo ekspertizės centro svarbiausias veiklos tikslas - objektyviai ir kokybiškai ištirti nusikalstamos veikos įrodymus.

Visa LTEC mokslinė veikla yra skirta tobulinti ekspertinį darbą: plėsti tyrimų galimybes, atlikti tyrimus per trumpesnį laiką, turėti naujas technologines galimybes sparčiai tobulėjantiems nusikaltimo metodams ištirti.

LTEC ekspertai kasmet įvykdo apie 20 mokslinių užduočių, kuria ir diegia efektyvias tyrimo metodologijas ir metodus, rengia monografijas, metodines rekomendacijas, informacinius laiškus, mokomąsias priemones, mokslinius straipsnius, leidžia mokslo darbų rinkinius.

LTEC mokslininkai orientuojasi į pasaulinę teismo ekspertizės mokslo praktiką, kuria yra siekiama suvienodinti tyrimų metodus. Metodų standartizacija ir harmonizacija dabar ypač sparti Europoje. LTEC ekspertai  šiame procese dalyvauja būdami Europos teismo ekspertizės institucijų sąjungos dvylikos darbo grupių ir komitetų nariais. Jiems sąjunga patiki aukščiausios kvalifikacijos reikalaujančias užduotis - recenzuoti Europines metodikas, jas kurti ir tikrinti praktiškai. Dalyvaudami tarptautinėje veikloje LTEC mokslininkai gali prisidėti prie pasaulinės teismo ekspertizės mokslo plėtotės ir raidos.

Lietuvos teismo ekspertizės centro mokslininkai aktyviai prisideda ir prie būsimųjų specialistų rengimo, skaitydami paskaitos Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio bei Vilniaus Gedimino technikos universitetų studentams. Taip pat rengia seminarus, mokymus, konsultacijas teisėsaugos institucijų pareigūnams ir advokatams. Mokslinių tyrimų rezultatus, galimybes, efektyviausius ekspertizių atlikimo būdus pristato įvairiuose šalies ir užsienio seminaruose ir konferencijose.

Atnaujinimo data: 2023-09-27