>

 

TEISMO EKSPERTIZIŲ IR KITŲ EKSPERTINIŲ TYRIMŲ, ATLIEKAMŲ LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO EKSPERTINIUOSE SKYRIUOSE, VALANDINIŲ ĮKAINIŲ DYDŽIAI 2024 METAMS

 

Eil.Nr.

 

 

Ekspertinis skyrius

Valandinis

įkainis be PVM, Eur

Valandinis

įkainis su PVM, Eur

1.

Dokumentų ekspertizių skyrius

23,85

28,86

2.

Skaitmeninės informacijos ekspertizių skyrius

30,66

37,10

3.

Fonoskopinių ekspertizių skyrius

28,02

33,90

4.

Techninių ekspertizių skyrius

23,53

28,47

5.

Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyrius

27,36

33,11

6.

Ekonominių ekspertizių skyrius

23,40

28,31

7. Klaipėdos ir Šiaulių skyriuose atliekamų ekspertinių tyrimų kaina nustatoma, pasirenkant atitinkamo Vilniaus ekspertinio skyriaus valandinį įkainį.

 

ATSKIRŲ TEISMO EKSPERTIZIŲ IR KITŲ EKSPERTINIŲ TYRIMŲ RŪŠIŲ, ATLIEKAMŲ LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRE PAGAL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMUS, KAINŲ DYDŽIAI 2024 METAMS

 

 

Eil.Nr.

 

Teismo ekspertizių ir kitų ekspertinių tyrimų rūšis

Tyrimo kaina

be PVM, Eur

Tyrimo kaina

su PVM, Eur

1.

Metalų sudėties tyrimai: vienas metalinio dirbinio sudėties tyrimas

109,44

132,42

2.

Tekstilės gaminių pluoštinės sudėties tyrimai: tyrimas, kai pluoštinę sudėtį sudaro tik vieno tipo pluoštai*

82,08

99,32

3.

Cheminiai įvairių medžiagų identifikavimo, pašalinių priemaišų naftos produktuose, dirvožemyje, vandenyje ir kt. nustatymo tyrimai: vieno pavyzdžio tyrimas

164,16

198,63

4.

Odos ir kailių tyrimai:

 

 

4.1.

nustatant, ar kailis/oda dirbtinė, ar natūrali: vienas tyrimas

82,08

99,32

4.2

nustatant, kokio gyvūno kailis/oda: vienas tyrimas

164,16

198,63

5.

Metalografiniai tyrimai: vieno gaminio tyrimas

328,32

397,27

6.

Dokumentų įrašų atkūrimo tyrimai: vieno dokumento tyrimas

190,80

230,87

*Jeigu gaminio sudėtį sudaro daugiau nei vieno tipo pluoštai – už kiekvieno pluošto tipą pridedama po 27,36 Eur be PVM (33,11 Eur su PVM)

 

LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO ATLIEKAMŲ EKSPERTIZIŲ (TYRIMŲ) KAINŲ NUSTATYMO SKAIČIAVIMO METODIKA

Atnaujinimo data: 2024-02-08