>

Ekspertinių tyrimų atlikimas

Pagrindinė LTEC veiklos sritis ekspertinių tyrimų atlikimas.

Ekspertiniai tyrimai LTEC atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu, tarptautiniais kokybės užtikrinimo standartais, LTEC kokybės vadybos sistemos dokumentais, geros ekspertinės praktikos principais ir Nuostatais.

Nuo 2010 metų Lietuvos teismo ekspertizės centras yra akredituotas pagal tarptautinį ISO 17025 standartą „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“. LTEC akreditavimas patvirtina, kad mūsų laboratorija yra kompetentinga gauti techniškai patikimus duomenis ir rezultatus, kad LTEC veikia taikydama išorinės akreditavimo institucijos pripažintas taisykles, patikimus, pripažintus ir patvirtintus (validuotus) tyrimo metodus ir kokybės vadybos sistemą.

Šiuo metu turime 29 akredituotus ekspertinių tyrimų metodus. Akreditavimo sritis.

 

 

Šiuo metu atliekame šių rūšių ekspertinius tyrimus:

Atnaujinimo data: 2024-02-12