>

Lėšos veiklai viešinti

Šioje skiltyje  pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias Lietuvos teismo ekspertizės centras sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS)

Atnaujinimo data: 2023-09-27