>

Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas

Lietuvos teismo ekspertizės centro nuostatai

Teismo ekspertizių ir kitų ekspertinių tyrimų atlikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatai

Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksas

LTEC profesinių paslapčių sąrašas

Generalinio prokuroro rekomendacijos dėl užduočių specialistams ir ekspertams skyrimo

Viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos teismo ekspertizės centro lygių galimybių, smurto ir priekabiavimo prevencijos politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininko ir Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus 2010 m. Spalio 19 d. Įsakymo nr. 140-v-61/b-55 „dėl Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ir Lietuvos teismo ekspertizės centro narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) pavyzdžių paėmimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Visuomenei:

Prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos teismo ekspertizės centre taisyklės

Dėl ekspertizių (tyrimų), kurios neatliekamos pagal fizinių ar juridinių asmenų prašymus, rūšių

Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo

Pretendentams tapti teismo ekspertais:

Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo, kvalifikacijos patvirtinimo ir pripažinimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatai

Teisinių žinių programa asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais

 

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-11-28