Nustato kalbinės agresijos požymius kalbos aktuose, teksto ar atskirų jo fragmentų, kitų kalbos vienetų ypatumus, vertina keliuose tekstuose sutampančius kalbinius fragmentus, sprendžia teksto autorystės klausimus

Lingvistinės ekspertizes atlieka Dokumentų ekspertizių skyrius Vilniuje.

Išvadų kategoriškumo skalė:

  • Kategoriška išvada formuluojama tada, kai tyrimui pateikti objektai yra tinkami lingvistiniam tyrimui ir juos analizuojant nustatomi kalbos požymiai, leidžiantys atsakyti į užduotą klausimą kategoriškai.
  • Tikėtina išvada formuluojama tada, kai ekspertas nustato reikiamus išvadai kalbos požymius, tačiau paties objekto kokybė, apimtis ar pobūdis neleidžia atsakyti į užduotą klausimą kategoriškai.
  • Išvada, kad nustatyti negalima, formuluojama, kai tyrimui pateikta medžiaga yra nepakankama atlikti lyginamąjį tyrimą, pateiktas tyrimo objektas yra nekokybiškas, neinformatyvus, negalima vienareikšmiškai įvertinti nustatytų kalbos požymių arba jų nustatyta per mažai, kad būtų galima atsakyti į užduotą klausimą.

Atnaujinimo data: 2023-09-27