>

DUK

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą

Taip tokie tyrimai atliekami, išskyrus rašysenos, identifikacinės kalbos, balso bei garso signalų ir jų įrašymo priemonių fonoskopinius, pinigų banknotų, šūvio pėdsakų, narkotinius ir psichotropinius tyrimus. Šie tyrimai neatliekami remiantis 2016 m. liepos 4 d.  LTEC direktoriaus įsakymu Nr. B-47.

Prašymai iš fizinių ar juridinių asmenų priimami remiantis „Teismo ekspertizių ir kitų ekspertinių tyrimų atlikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatais“:

Prašyme turi būti nurodoma:

  •  fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, parašas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, vadovo ar jo įgalioto asmens parašas;
  •  su ekspertize, neturinčia teismo ekspertizės statuso, susijusios aplinkybės;
  • klausimai;
  • ekspertizei, neturinčiai teismo ekspertizės statuso, atlikti pateikiama medžiaga;
  •  įsipareigojimas sumokėti už ekspertizės, neturinčios teismo ekspertizės statuso, atlikimą.
  • Sprendimą dėl prašymo priima LTEC direktorius ar jo pavaduotojas. Ekspertizių, kurios neatliekamos pagal prašymus, sąrašą nustato LTEC direktorius.
  •  LTEC direktorius ar jo pavaduotojas turi teisę atsisakyti priimti prašymą, jei:
  •  prašymas neatitinka Nuostatų 20 punkto reikalavimų;
  • nėra galimybės atlikti ekspertizės, neturinčios teismo ekspertizės statuso, dėl ekspertinio darbo krūvio;
  • prašoma atlikti ekspertizė, neturinti teismo ekspertizės statuso, įrašyta į ekspertizių, kurios neatliekamos pagal prašymus, sąrašą;

* yra kitų Nuostatų 49 punkte nurodytų pagrindų.

Ekspertinių tyrimų įkainai

Taip , tokie tyrimai privačių asmenų prašymu Lietuvos teismo ekspertizės centre. Prašymų pateikimo tvarką rasite DUK skiltyje "Bendra informacija".

Remiantis 2016 m. liepos 4 d.  LTEC direktoriaus įsakymu Nr. B-47 šie tyrimai privačių asmenų prašymu neatliekami.

Taip, parašo tyrimus atliekame, tačiau tyrimo eiga labai priklauso nuo parašo kokybės. Kiekvienu atveju teismo ekspertas sprendžia individualiai ar galės duoti kategorišką išvadą dėl parašo autorystės.

Kol kas dokumento amžiaus nustatymo ekspertinių tyrimų LTEC neatliekame.

Taip , tokie tyrimai privačių asmenų prašymu Lietuvos teismo ekspertizės centre atliekami. Prašymų pateikimo tvarką rasite DUK skiltyje "Bendra informacija".

Taip, greitį nustatyti iš vaizdo įrašo galime. Tačiau įrašas turi būti pakankamai kokybiškas tokiam tyrimui atlikti.

Ne, tokių tyrimų Lietuvos teismo ekspertizės centras neatlieka, jums reiktų kreiptis į turto vertintojus

Ne, tokių tyrimų Lietuvos teismo ekspertizės centras neatlieka, jums reiktų kreiptis į turto vertintojus

Taip, galimybė pakeisti įrašo datą yra. Tačiau didelė tikimybę, kad informacinių technologijų teismo ekspertams pavyktų tokį pakeitimą nustatyti.

Taip, jei tyrimui pateiktas originalus įrašas, galima nustatyti su juo atliktus pakeitimus.

Taip , tokie tyrimai privačių asmenų prašymu Lietuvos teismo ekspertizės centre. Prašymų pateikimo tvarką rasite DUK skiltyje "Bendra informacija".

Ne, LTEC tokių tyrimų neatlieka. Tokius tyrimus atlieka Valstybinė teismo medicinos tarnyba, Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų centras ir privačios laboratorijos.

Ne, tokių tyrimų Lietuvos teismo ekspertizės centras neatlieka, jums reiktų kreiptis į turto vertintojus

Ne, tokių tyrimų Lietuvos teismo ekspertizės centras neatlieka, jums reiktų kreiptis į turto vertintojus