Akreditavome „Stiklo elementinės sudėties nustatymo“ ekspertinio tyrimo metodą pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą

Data

2021 12 17

Įvertinimas
0
akr.jpg

Lietuvos teismo ekspertizės centre (LTEC), plečiant akreditacijos sritį pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą, 2021 m. gruodžio 9 d. Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymu Nr. AK-201 į akreditavimo sritį įtrauktas dar vienas ekspertinio tyrimo metodas – „Stiklo elementinės sudėties nustatymas “.

LTEC pagal tarptautinį standartą ISO 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ pirmuosius metodus akreditavo dar 2010 metais. LTEC akreditavimas patvirtina, kad mūsų laboratorija yra kompetentinga gauti techniškai patikimus duomenis ir rezultatus, kad LTEC veikia taikydama išorinės akreditavimo institucijos pripažintas taisykles, patikimus, pripažintus ir patvirtintus (validuotus) tyrimo metodus ir kokybės vadybos sistemą.

Šiuo metu turime jau 30 akredituotų ekspertinių tyrimų metodų.

Tyrimo metodų akreditacija ir toliau išlieka vienas prioritetinių LTEC kokybės tikslų. Todėl ateityje planuojame ir toliau plėsti akredituojamas ekspertines sritis

Akredituotos sritys