BAIGĖME EUROPOS KOMISIJOS FINANSUOTĄ PROJEKTĄ, SKIRTĄ FONOSKOPINIŲ ESKPERTINIŲ TYRIMŲ EFEKTYVUMO GERINIMUI

Data

2022 11 23

Įvertinimas
1
Ltec vizualai (25).jpg

Lietuvos teismo ekspertizės centro Fonoskopijos ekspertizių skyriaus teismo ekspertai 2019-2022 metais kartu su partneriais iš 15 Europos šalių vykdė Europos Komisijos finansuojamą projektą „Realaus laiko tinklų, teksto analizės bei asmens atpažinimo pagal balsą tyrimo rezultatų panaudojimas kovai su organizuotu nusikalstamumu“ („Real time network, text and speaker analytics for combating organized crime“), toliau – ROXANNE projektas. ROXANNE projektas skirtas sukurti virtualią platformą, leidžiančią paspartinti ir užtikrinti patikimesnių rezultatų gavimą tiriant didelės apimties vaizdo, garso (ne tik telefoninių pokalbių) įrašus, socialinių tinklų ir kitus duomenis, identifikuojant nuskalstamas veikas vykdančius asmenis, jų grupuotes bei tarpusavio ryšius.

Vykdant šį projektą buvo sukurtas programinis paketas, kuriame apjungtos tokios pagrindinės komponentės:

1. Kalbos signalų bei video apdorojimas ir analizė. Ši komponentė skirta automatiniam asmens atpažinimui pagal balsą bei automatiniam kalbos, kuria kalba asmuo, atpažinimui, automatiniam kalbos signalų pavertimui tekstu (kol kas tik anglų, graikų, hebrajų kalbomis), automatiniam garso signalų segmentavimui ir priskyrimui kalbėtojams (diariarizacijai), taip pat galima automatinė raktinių žodžių paieška tekste ir kitos funkcijos;

2. Tinklų ir ryšių analizė bei vizualizacija. Ši komponentė leidžia vien tik turint informaciją, koks telefono numeris ir kam buvo skambinta bei pokalbių įrašų tekstus, nustatyti pokalbių iniciatorius (nusikalstamos veikos iniciatorius) ir vizualizuoti pokalbiuose dalyvaujančių asmenų ryšius.

Projekto ROXANNE metu atliktų bandymų rezultatai parodė, kad sukurtas programinis paketas žymiai pagreitina ekspertinių tyrimų atlikimo laiką bei padidina gaunamų rezultatų patikimumą.

 

Šis projektas finansuotas iš Europos Sąjungos Horizon 2020 tyrimų ir inovacijų darbo programos pagal sutartį Nr.833635