Paskelbti privačių teismo ekspertų apklausos rezultatai

Data

2021 06 08

Įvertinimas
1

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kartu su Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba (toliau - Taryba), 2021 m. kovo 29 d. - 2021 m. balandžio 30 d. atliko privačių teismo ekspertų apklausą. Apklausos metu privatūs teismo ekspertai turėjo galimybę teikti pasiūlymus dėl teismo ekspertizės srities tobulinimo, temų, kuriomis pageidautų gauti Tarybos rekomendaciją, norimos informacijos Tarybos interneto svetainėje, taip pat dėl privačių teismo ekspertų atrankos į Tarybą modelio ir kitais jiems aktualiais klausimais. 

Įvertinusi gautus pasiūlymus, 2021 m. gegužės 26 d. posėdyje Taryba pritarė, esant poreikiui, komunikuoti su teismais dėl ekspertinių tyrimų srities tobulinimo, pagal poreikį organizuoti susitikimus su privačiais teismo ekspertais siekiant aptarti ekspertinių tyrimų atlikimo procese kylančią problematiką ir kitus susijusius klausimus, pasiekus susitarimą tarp teismo ekspertų ir kvalifikaciją atitinkamoje srityje suteikiančių institucijų atstovų, apibrėžti audito ekspertizės sprendžiamus uždavinius. Be kita ko, Taryba posėdyje pritarė privačių teismo ekspertų pasiūlymams teikti rekomendacijas dėl kriterijaus, pagal kurį teismo ekspertizės priskiriamos konkrečioms statybos srities teismo ekspertizių rūšims. Taryba taip pat nutarė komunikuoti su Nacionaline teismų administracija siekiant vykdyti konkrečių teismo ekspertizių teismų praktikos monitoringą bei pritarė siūlymams interneto svetainėje Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos skiltyje informuoti teismo ekspertus apie jų veiklai svarbius klausimus, skelbti aktualius teismų praktikos apibendrinimus ir/ar metodinius nurodymus bei informaciją apie skundų nagrinėjimo Taryboje tvarką.