Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2021 metų veiklos apžvalga

Data

2022 02 04

Įvertinimas
0

Per 2021 m. Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba gavo 26 skundus dėl Etikos kodekso pažeidimų. Iš jų 21 skundas gautas dėl privačių teismo ekspertų, 2 skundai gauti dėl teismo ekspertizės įstaigoje dirbančių teismo ekspertų ir 3 skundai gauti dėl asmenų, kurie nėra įtraukti į Teismo ekspertų sąrašą. Kaip ir pernai, daugiausia skundų gauta dėl statybų srities (11) ir nekilnojamojo turto teismo ekspertų (7) veiklos. Iš viso per 2021 m. Taryba išnagrinėjo 19 skundų ir priėmė 19 sprendimų. Iš jų pareikšti 4 įspėjimai (2020 m. – 6 įspėjimus ir 1 viešą įspėjimą, 2019 m. atitinkamai 8 ir 1), kitus skundus paliko nenagrinėtus arba atmetė kaip nepagrįstus. Tarybos sprendimai skirti poveikio priemones priimti dėl sąžiningumo(1), profesionalumo (2) ir nešališkumo (1) principų pažeidimų.

Gaunamų bei priimamų nagrinėti skundų ir skiriamų nuobaudų mažėjimas rodo išliekančią gerąją tendenciją – Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksas ir jo laikymasis didžiajai teismo ekspertų bendruomenės daliai yra prioritetinis, o tai ir toliau stiprina visuomenės pasitikėjimą tiek jais pačiais, tiek ir jų teikiamomis išvadomis.

Taip pat 2021 m. Taryba parengė 2020 m. išnagrinėtų administracinių bylų dėl Tarybos priimtų sprendimų teismų praktikos apžvalgą; kartu su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atliko privačių teismo ekspertų apklausą, jos duomenis apibendrino bei pateikė ataskaitąLietuvos teismo ekspertizės centro internetinės svetainės Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos skiltyje paskelbė informaciją apie teismo ekspertizės įstaigų ir kvalifikaciją teikiančių institucijų nustatytus aukštojo išsilavinimo reikalavimus asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais.

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2021 m. veiklos ataskaita

2022 m. Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos veiklos planas